Tag Archives: ПФК ЦСКА

Дете под 12 години + придружител над 18 години = безплатно посещение на всички домакински срещи на ЦСКА София на Армията!

Дете под 12 години + придружител над 18 години = безплатно посещение на всички домакински срещи на ЦСКА София на Армията!

НИЕ ОБИЧАМЕ ЦСКА СОФИЯ

НИЕ ОБИЧАМЕ ЦСКА СОФИЯ

Похвална инициатива. Нека всеки сподели новината, за да достигне до повече “червени” фенове!

Ето и пълният текст:

Сдружение „Червени сърца” заедно с ръководството на ПФК „ЦСКА” най-учтиво кани всички деца, които са на възраст под 12 години, заедно по един възрастен придружител над 18 години да посетят безплатно домакинските мачове на представителния отбор на „ЦСКА” през пролетния дял от републиканския шампионат, които се провеждат на клубният стадион. Присъствието на възрастен придружител с вас е задължително, като това е напълно безплатно за двама ви. 

Сдружение „Червени сърца” стартира тази кампания с цел увеличаване интереса на подрастващите към спорта, футбола и към нашият любим ЦСКА. За спокойствието на децата е осигурен отделен охраняем сектор.

Освен възможността за безплатни посещения очаквайте и приятни изненади от организаторите на кампанията.  Посещенията ще стават организирано в сектор „В”. Групата ще се събира в периода от 60-та до 20-та минута преди мача на Алеята пред входа на сектора, където след това организирано ще бъде допускана до своите запазени места.

Търсете представител на кампанията, обозначен с табела “Деца на мач”. Календара на пролетните футболни срещи ще намерите на официалният сайт на клуба.  Първата среща е на 01.03.2014 г. от 16:15 часа с отбора на „Славия”.БОК за допингираните от ЦСКА: Наказанията са достатъчни, дори и завишени

На 11.03.2012 г. Българският спортен арбитраж обяви решенията си по казуса с допинг нарушенията на футболистите от ПФК ЦСКА Румен Трифонов, Тодор Янчев и Костадин Стоянов като потвърди определените от Дисциплинарната комисия при БОК наказания от три месеца лишаване от състезателни права.

Делата са образувани по жалби на Българския футболен съюз срещу решенията на Дисциплинарната комисия при БОК от 30.01.2012г., с които е установено наличие на забранено вещество „метилхексанамин” в допинг пробата на всеки един от тримата футболисти – състезатели от ПФК „ЦСКА” – допинг нарушения по чл.6, ал.1, т.1 и по чл.6, ал.1, т.2 НДКТСД и е определено наказание „лишаване от състезателни права за срок от три месеца”, с начална дата 20.01.2012 г. и при приспадане на временното спиране на състезателни права.

В жалбите на Българския футболен съюз се прави искане да се измени решението в частта, определяща размера на наказанието като се увеличи същото. Поддържа се, че определеният размер на наказание не е съответен на тежестта на извършеното нарушение, на предвидените в НДКТСД срокове и на утвърдената международна практика.

В отговора си уличените футболисти поддържат, че БФС няма право да обжалва решенията на Дисциплинарната комисия, защото не е страна по спора и искат прекратяване на делата пред БСА. Алтернативно, ако жалбата на БФС се разгледа, считат, че наказанията са достатъчни, дори и завишени.

Арбитражният състав на БСА:

1. Приема, че жалбите на БФС са допустими.

2. По съществото на спора относно размера на определените наказания счита, че лишаването от състезателни права за три месеца е необходима и достатъчна санкция съответстваща на извършеното нарушение.

2.1. И това е така, защото откритото в организма на тримата футболисти забранено вещество „метилхексанамин” е посочено като специфично вещество в Списъка на забранени субстанции и методи на САА за 2011г. Когато откритата субстанция в организма е специфично вещество, спортистът може да се ползва от посочените в чл.66, ал.1 НДКТСД наказания, които са в интервала от порицание до 2 години. Логиката на правилата е, че „специфични вещества” водят до неволно нарушение на антидопинговите регламенти, поради честото им наличие в медицински продукти или които са по-малко успешни при приемането им като допингиращи вещества.

2.2. Какъв размер на наказание трябва да се определи с оглед степента на вината, установена в случая като небрежност е въпрос, предоставен на преценката на Дисциплинарната комисия.

Българският спортен арбитраж като апелативна инстанция може да преценява доколко определеното наказание съответства на вината на спортиста и при ярко изразена несъразмерност да измени вида или размера на санкцията.

В случая арбитражният състав приема, че наложеният размер на наказанието не е очевидно и драстично несъразмерен с нарушението, за да се налага неговото увеличаване.

Изводът на арбитражния състав, че определеният размер на наказанието не следва да се увеличава е съобразен с практиката на Спортния арбитражен съд в Лозана.

Изводът на настоящия арбитражен състав е повлиян от съдебни решения на Спортния арбитражен съд в Лозана, в които са наложени именно 3 месеца лишаване от състезателни права на футболисти за забраненото вещество „метилхексанамин”.

Българският футболен съюз като жалбоподател не е представил съдебна практика в обратна насока, за да аргументира искането за увеличаване на определеното наказание.

3. По отношение на изпълнението на определените 3 месеца лишаване от състезателни права, което е право и задължение на БФС, арбитражният състав отбелязва, (за да няма спекулации и във връзка с погрешното тълкуване в становището на уличения спортист), че временното спиране от състезателни права, постановено с решение от 23.12.2011г. на ДС на БФС се поглъща от окончателно определеното наказание. По друг начин казано БФС трябва изчисли дали определеното наказание не е вече изпълнено.